Idioms & Expressions

up in the air là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

(to be) up in the air – not yet determined, uncertain

chưa chắc chắn, còn tùy

Example: It might rain later, so our plans for the picnic are up in the air.

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 124 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận