Idioms & Expressions

Way to go là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Way to go! – Good work!

Giỏi lắm! Tài lắm!

Example: You won $200 in the poetry writing contest? Way to go!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 144 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận