Idioms & Expressions

When pigs fly là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

When pigs fly! – never

không bao giờ, chuyện hão huyền, chuyện trời ơi đất hỡi

Example: Sure, I’ll give you my new iPhone 11. When pigs fly!

Expression đồng nghĩa: When hell freezes over; Never in a million years

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến
Ví dụ: Chơn Linh

(Số lượt đọc: 503 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận