Idioms & Expressions

You can say that again là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

You can say that again – I agree with you; that’s right

đúng vậy, có lý, rất chính xác

Example: You think our house needs repairs? You can say that again – even our toilet is broken!

Nguồn: Real Life English – Amy Gillet
Bản dịch: Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 629 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận