Anh Văn Cho Người Đi Mỹ

Anh Văn Cho Người Đi Mỹ: Mở đầu & kết thúc cuộc nói chuyện (F1)

Pinterest LinkedIn Tumblr

Mở đầu và kết thúc một cuộc nói chuyện là những phần chủ yếu trong ngôn ngữ hằng ngày của chúng ta. Bạn đã biết các cách chào hello và goodbye, nhưng trong bài này, các bạn sẽ học chi tiết hơn về cách người Mỹ chào hỏi và tạm biệt. Có thể bạn sẽ nhận ra vài điểm tương đồng, cũng như vài nét khác biệt, khi so sánh cách mở đầu và kết thúc câu chuyện của người Mỹ với cách thức đó trong nền văn hóa của bạn.

Đối thoại A

Mike: Say, Grace, how you doing? (*)
Ủa, Grace, thế nào rồi?

Grace: Mike! Hey, how are you?
Kìa, Mike, anh khỏe chứ?

Mike: Not bad. Where you going? (*)
Không đến nỗi tệ. Chị đi đâu vậy?

Grace: Over to Jerry’s. How about you?
Lại nhà Jerry. Còn anh?

Mike: Oh, I just got off work. Boy, I’m so hungry I could eat a horse!
Ồ, tôi vừa tan sở xong. Chà, tôi đói quá, chắc có thể ăn hết một con ngựa!

Grace: Where are you working now?
Dạo này anh làm việc ở đâu?

Mike: J&L Steel. It’s a real pain. But I guess I shouldn’t complain. Lots of guys are out of work these days.
Ở hãng thép J&L. Công việc thì nản lắm, nhưng tôi nghĩ mình cũng không nên than phiền. Thời buổi này còn khối anh thất nghiệp ra đấy.

Grace: Yeah, that’s the truth. Well, I better let you go get some supper. (*)
Ừ, phải đó. Mà thôi, tôi còn phải để cho anh đi ăn tối nữa chứ.

Mike: Yeah. It was great seeing you again. Maybe we could get together sometime.
Ờ. Gặp lại chị thật là tuyệt quá. Hôm nào rồi ta gặp lại nhau nhé.

Grace: Sounds good. (*) I’ll give you a call.
Nghe có lý lắm. Tôi sẽ gọi cho anh.

Mike: OK. Great. Well, I’ll be seeing you.
OK, tuyệt lắm. Thôi, tạm biệt nhé.

Grace: OK, Mike. Enjoy your meal.
OK, Mike. Chúc ăn ngon nhé.

Mike: Thanks. Bye.
Cảm ơn. Tạm biệt nhé.

Grace: Bye.
Tạm biệt.

(*) Lưu ý cách dùng: How (are) you doing? Where (are) you going? I (had) better… (It) sounds good đều là các ví dụ về lối nói thân mật, trong đó một số từ được bỏ bớt.

Đối thoại B

(The telephone rings.)
(Chuông điện thoại reo.)

Dean Schubert: Hello. This is Virginia Schubert.
Alô. Tôi là Virginia Schubert đây.

Fred Marshall: Hello, Dean Schubert. My name is Fred Marshall. I’m a reporter from the Times.
Chào Khoa trưởng Schubert. Tôi là Fred Marshall, phóng viên báo Times.

Dean Schubert: Yes?
Vâng?

Fred Marshall: I heard about a strange animal at your house. Could I come and talk to you about it?
Tôi nghe nói ở nhà cô có một con thú lạ. Tôi có thể đến thưa chuyện với cô về con thú đó không?

Dean Schubert: Yes, it certainly would make an amusing story! Can you come this afternoon at three o’clock?
Vâng, chắc chắc đó sẽ là một bài báo thú vị lắm! Ba giờ nay ông đến được chứ?

Fred Marshall: Yes, that would be fine. Thank you very much. I’ll see you then.
Vâng, giờ đó tiện lắm. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ đến đúng hẹn.

Dean Schubert: You’re welcome. Goodbye.
Rất hoan nghinh ông. Tạm biệt.

Đối thoại C

Jack: Oh, my gosh, that’s Susie Johnson!
Ủa, trời đất ơi, Susie Johnson kia kìa!

Mike: What?
Cái gì?

Jack: Over by the bananas. Come on, let’s go say hello. (They go over to Susie.) Hey, Susie!
Chỗ quầy chuối kia kìa. Nào, ta sang chào hỏi cô ta chứ. (Họ đi về phía Susie.) Ê, Susie!

Susie: What?… Jack?!
Hở?… Jack hở?!

Jack: Hey, how are you? Gee, we haven’t seen each other in… it must be close to three years!
Nè, thế nào rồi? Chà, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau… chắc phải đến ba năm rồi đấy!

Susie: Well, how have you been?
Sao, anh thế nào rồi?

Jack: Ok.
Thường thôi.

Susie: Still working at Lamstons?
Vẫn làm chỗ Lamstons chứ?

Jack: Let’s not go into that. Oh, Susie, this is Mike, one of my buddies at work.
Thôi bỏ chuyện đó đi. Này, Susie, đây là Mike, bạn cùng sở với tôi.

Susie: Hi, Mike.
Chào, Mike.

Mike: Hi, how are you?
Chào, chị khỏe chứ?

Jack: Gee, we ought to go somewhere to talk. How about Peter’s Pub?
Chà, ta phải đi kiếm chỗ nào nói chuyện đi. Vào chỗ quán của Peter được không?

Susie: Sounds good. Just give me a minute to pick up a few things for dinner tonight.
Nghe có lý lắm đó. Chờ tôi 5 phút để tôi mua ít thức ăn cho bữa tối đã.

Jack: OK. See you at the check-out stand.
Được rồi. Đợi cô chỗ quầy thu tiền nghe.

Speaking Naturally – Communication Skills in American English
Phạm Xuân Thảo dịch
Tự học Anh ngữ hiệu đính

Ảnh: Erika Giraud

(Số lượt đọc: 19 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận