Vocabulary

aye là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

aye trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Đó là cách nói khác của từ “Yes”.

Cách phát âm: //

Example:

  • “Would you prefer not to work?” “Oh aye, I’d stop tomorrow if I could.”
    “Bạn có muốn không làm việc không?” “Ồ vâng, nếu có thể tôi sẽ không làm vào ngày mai.”
  • All those who support this proposal say “Aye”.
    Tất cả những người ủng hộ bản đề xuất này đều bảo “Đồng ý”.

Nguồn: Cambridge Dictionary

(Số lượt đọc: 1.252 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận