– Acting Chairman: quyền Chủ tịch
– Alternate commissioner: Ủy viên dự khuyết
– Attorney-General: Bộ trưởng Tư pháp (Mỹ)
– Central Party Commissioner: Ủy viên Trung ương Đảng
– Chairman of National Assembly: Chủ tịch Quốc hội (VN)
– Chief of Office: Trưởng phòng
– Commander-in-Chief of Military: Tổng Tư lệnh Quân đội
– Deputy Head of Office: Phó phòng
– General Secretary of the Party: Tổng Bí thư Đảng
– Minister of Education and Training: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
– Minister of Justice: Bộ trưởng Tư pháp
– Minister of Public Health: Bộ trưởng Y tế
– Minister of Transport: Bộ trưởng Giao thông Vận tải
– Municipal People’s Committee: Ủy ban Nhân dân Thành phố
– National Assembly member: Đại biểu quốc hội (VN)
– President: Tổng thống
– Representative: Dân biểu
– Secretary of Defense: Bộ trưởng Quốc phòng (Mỹ)
– Secretary of State: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Mỹ)
– Secretary-General of the United Nations: Tổng thư ký Liên hiệp quốc
– Senator: Thượng nghị sĩ
– The Speaker: Chủ tịch Hạ viện (Mỹ)
– UN High Commissioner: Cao ủy Liên hiệp quốc
– Undersecretary: Thứ trưởng
– Vice-President: Phó Tổng thống

Giảng trình Biên dịch & Phiên dịch tiếng Anh – TS. Dương Ngọc Dũng

(Visited 53 times, 1 visits today)