Kiến thức dịch thuật

Học dịch theo 6 bước của Giáo sư Nguyễn Quốc Hùng, M.A.

Pinterest LinkedIn Tumblr

B1. Read through (Individual work): Đọc bài dịch từ đầu tới cuối một lượt để nhận diện ý tưởng bài viết. Sau khi đọc, tóm tắt chủ đề bài viết trong 4 câu, rồi 3 câu, 2 câu, 1 câu. Có thể tóm tắt bằng tiếng Việt. Mục đích là rèn cách nắm bắt ý tưởng một cách cô đọng nhất. Bước này không cần đọc từng câu từng chữ, không cần biết nghĩa mọi từ. 

B2. Learn new words/phrases difficult to translate (Class work/Group work): Nhận diện từ/nhóm từ khó dịch để học từ trong văn cảnh. Chú ý những nhóm từ cố định và nhóm từ thành ngữ.

B3. Identify sentence structures (grammatical patterns) (Individual work -> Class work): Nhận diện mẫu câu để tập phân tích câu thành những thành phần cấu tạo để hiểu được chính xác nghĩa của câu.

B4. Translation activities (Group work -> Class work): Dịch từng câu, từng đoạn. Dịch chính xác về nghĩa, đúng văn phong. Không phỏng dịch (imitation). 

B5. Style: Biên tập lại câu sao cho phù hợp với lối nói của người Việt và người Anh. VD: Nó đã được tính toán rằng -> Người ta đã tính toán rằng…

B6. Comments: Bình luận bài dịch: đúng-sai, chính xác-không chính xác, thích hợp với văn cảnh-không thích hợp với văn cảnh, văn phong thuần Việt-văn phong thuần Anh,…

Tóm lược từ sách “Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh”
Nguyễn Quốc Hùng, M.A

(Số lượt đọc: 120 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận