Học tiếng Anh qua truyện cười

Học tiếng Anh qua truyện cười: Break a leg

Pinterest LinkedIn Tumblr

Why do we tell actors to “break a leg?”
Because every play has a cast.

Dịch nghĩa:
Tại sao chúng ta bảo các diễn viên “chúc may mắn/gãy chân“?
Bởi vì mỗi vở kịch đều có một vai diễn/cú liệng ném.

Cụm từ “break a leg” là một thành ngữ có nghĩa là chúc may mắn, nhưng cũng có nghĩa đen là bị gãy chân. Từ “cast” trong câu trả lời cũng có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là vai diễn, nghĩa thứ hai là cú liệng hay cú ném.

Khi một diễn viên sắp đi thử vai cho một vai diễn nào đó, người ta sẽ gửi lời chúc may mắn đến họ. Tiền đề câu hỏi đặt ra vốn dĩ là hỏi về nghĩa bóng của cụm “break a leg”, tức lý do vì sao có cái lệ chúc như vậy. Nhưng câu trả lời có thể hiểu theo hai chiều hướng nghĩa đen của từ “cast”:

  1. Lý do chúc may mắn là vì mỗi vở kịch chỉ có một vai diễn, và nhiều diễn viên phải thử vai mới có được vai diễn này.
  2. Lý do diễn viên bị gãy chân là mỗi vở kịch đều có một phân cảnh nào đó mà họ bị ném, thành ra mới bị gãy chân.

Điểm hài hước của câu đùa nằm ở cách hiểu thứ hai, tức ám chỉ một nghĩa đen khác của từ “cast” để giải thích cho nghĩa đen của câu thành ngữ.

Chơn Linh

*Ảnh: Yourdictionary

(Số lượt đọc: 64 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận