Học tiếng Anh qua truyện cười

Học tiếng Anh qua truyện cười: Karma restaurant

Pinterest LinkedIn Tumblr

Hear about the new restaurant called Karma?
There’s no menu: You get what you deserve.

Dịch nghĩa:
Nghe nói nhà hàng mới mở có tên là Karma?
Ở đó không có thực đơn: Bạn nhận được những gì bạn xứng đáng.

Từ “Karma” trong câu hỏi chỉ tên riêng của nhà hàng mới mở, nhưng nó cũng có nghĩa là nghiệp chướng. Treo triết lý nhà Phật, nghiệp là những hành vi hay ý định của một cá nhân mà có thể ảnh hưởng tới cá nhân đó trong tương lai. Nghiệp quả hiểu đơn giản là “gieo nhân nào, gặt quả nấy”.

Điểm hài hước trong câu đùa này ở chỗ, chính vì tên nhà hàng độc đáo như vậy nên nó mới không có thực đơn, mà thực khách vào ăn thì sẽ được phục vụ những gì họ xứng đáng nhận – theo cái nghiệp tốt hay xấu của họ.

Chơn Linh

Ảnh: ArtStation

(Số lượt đọc: 102 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận