Học tiếng Anh qua truyện cười

Học tiếng Anh qua truyện cười: Negative numbers

Pinterest LinkedIn Tumblr

Did you hear about the mathematician who’s afraid of negative numbers?
He’ll stop at nothing to avoid them.

Dịch nghĩa:
Bạn có nghe nói chuyện nhà toán học sợ số âm không?
Anh ta sẽ làm mọi cách để tránh chúng.

Từ “negative” khi đi với “numbers” có nghĩa là số âm, nhưng nó cũng có nghĩa khác là tiêu cực. Thông thường trong cuộc sống, chúng ta sẽ ưa thích những thứ tích cực và tránh xa những thứ tiêu cực. Điểm hài hước trong câu nói đùa này nằm ở chỗ nhà toán học vốn dĩ là người yêu thích những con số, nhưng ở đây anh ta lại tránh chúng chỉ vì nó mang nghĩa tiêu cực.

Chơn Linh

(Số lượt đọc: 31 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

"If you want to shine tomorrow, you must sparkle today."

Bình luận