Vocabulary

IOU là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong các văn cảnh về kinh doanh, chúng ta sẽ bắt gặp từ viết tắt IOU. Vậy IOU là gì?

Theo từ điển Cambridge:

IOU = I owe you: một lời hứa trả nợ bằng văn bản hay giấy ghi nợ

Ví dụ:

Here’s an IOU for the fiver you lent me. I’ll pay you back on Monday.
Tạm dịch: Đây là giấy ghi nợ cho số tiền năm đồng tôi mượn anh. Tôi sẽ trả lại anh vào thứ Hai.

(Số lượt đọc: 372 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận