Figures of Speech

Những lối ví von thường gặp trong tiếng Anh

Pinterest LinkedIn Tumblr

Phép ví von (simile) là một mỹ từ pháp (figures of speech) được dùng để so sánh hai vật hoặc hai ý tưởng khác biệt và được nối bởi các giới từ như like, as, to. Sau đây là một số lối ví von thường gặp trong tiếng Anh với giới từ “as”:

(Lưu ý: Một số cụm khi dịch ra sẽ không sát nghĩa từ gốc mà sát với lối diễn đạt thường dùng trong tiếng Việt.)

 1. as quick as lightning: nhanh như chớp
 2. as happy as a King: sướng như vua
 3. as white as snow: trắng như tuyết
 4. as fierce as a tiger: dữ như hổ
 5. as sharp as a needle: sắc như dao, bén như dao
 6. as slow as a snail: chậm như sên
 7. as light as a feather: nhẹ tựa lông hồng
 8. as heavy as lead: nặng như chì
 9. as weak as water: yếu nhớt
 10. as strong as a horse: khỏe như trâu
 11. as brave as a lion: dũng cảm như sư tử
 12. as red as fire: đỏ như lửa
 13. as hot as hell: nóng như quỷ
 14. as cool as cucumber: mát như dưa
 15. as dry as dust: khô như ngói
 16. as wet as fish: ướt như chuột lột
 17. as regular as time: đều như thoi đưa
 18. as irregular as weather: thất thường như thời tiết
 19. as old as hills: xưa như trái đất, già như trái cà
 20. as alike as two peas: giống nhau như hai giọt nước
 21. as soft as silk: mềm như lụa
 22. as hungry as a hunter: đói như con sói
 23. as busy as bees: chăm chỉ như ong, siêng như ong
 24. as ugly as sin: xấu như quỷ

Bản dịch của Tự học Anh ngữ

Ảnh: Lucie Rangel

(Số lượt đọc: 75 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận