Grammar

Cách dùng bộ tứ động từ HAVE, HELP, LET, MAKE

Pinterest LinkedIn Tumblr

Động từ nguyên mẫu không TO (infinitive without TO) thường được dùng sau bộ tứ động từ HAVE, HELP, LET, MAKE theo công thức quen thuộc sau:

 • HAVE sb DO sth: bảo ai làm gì
 • HELP sb DO sth: giúp ai làm gì
 • LET sb DO sth: để cho ai làm gì
 • MAKE sb DO sth: bắt ai làm gì

Hãy tham khảo các ví dụ sau:

 1. I’ll have him repair the TV.
  (Tôi sẽ bảo/nhờ anh ấy sửa TV)
 2. We’ll help him paint the window.
  (Chúng tôi sẽ giúp anh ấy sơn cửa sổ)
 3. I’ll make him typewrite the letter.
  (Tôi sẽ bắt anh ấy đánh máy lá thư)
 4. Please let him wash my car.
  (Vui lòng để cho anh ấy rửa xe hơi của tôi)

Biên soạn theo
A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)

(Số lượt đọc: 166 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận