Grammar

6 quy tắc sử dụng Pronoun (đại từ) hòa hợp trong câu

Pinterest LinkedIn Tumblr

1. Khi Noun bao gồm những người thuộc giới tính khác nhau, sử dụng Pronoun chỉ giới tính nam số ít hoặc Adjective (he, his).

VD:

 • Every student must have his own textbook.
 • Each boy and girl in the class must hand in his homework now.
 • Evert man, woman and child is being called upon to do his duty.

2. He hoặc his phải được dùng cho Indefinite Pronoun (Đại từ bất định): someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, nobody, either, neither…

VD:

 • If anybody heard this late, he would doubt my sanity.
 • Everybody will be asked to donate some of his time to working on the charity committee.

3. Khi cả Noun số ít và số nhiều có liên kết với nhau, Pronoun sẽ hòa hợp với cái đứng gần hơn.

VD:

 • Either Louis or his friends may miss their train.
 • Neither players nor the referee will wear his hats.

4. Tránh câu mà trong đó 2 Noun có thể cùng đề cập tới một Pronoun.

VD:

 • Weak: After the policeman arrested the old man, he was put in jail.
  => Trong câu này, chúng ta không biết được “he” đang chỉ “the policeman” hay “the old man”?
 • Clear:
  + After arresting the old man, the policeman was put in jail.
  (Sau khi bắt được ông già, viên cảnh sát bị tống vào tù)
  + The old man was put in jail after the policeman arrested him.
  (Ông già bị tống vào tù sau khi viên cảnh sát bắt được ông ta)
  => 2 câu trên sẽ tạo ra 2 sắc thái nghĩa hoàn toàn khác nhau

5. Pronoun không thể dùng để đề cập đến một Noun used as Adjective (danh từ được dùng như tính từ).

VD:

 • Weak: Because we put the wire fence around the chicken yard, they cannot escape.
  => Trong câu này, về mặt logic thì “they” không thể đề cập đến “chicken”, vì từ này về mặt chức năng trong câu đang là Adjective bổ nghĩa cho “yard”.
 • Clear:
  + Because we put the wire fence around the chicken yard, the chickens cannot escape.
  (Bởi vì chúng tôi đã rào dây xung quanh sân nuôi gà, lũ gà không thể chạy ra ngoài được)
  + The chickens cannot escape because we put the wire fence around their yard.
  (Lũ gà không thể chạy ra ngoài vì chúng tôi đã rào dây xung quanh sân của chúng)

6. Tránh sử dụng Pronoun để đề cập tới một Noun ở quá xa trong câu.

VD:

 • Weak: The birds sang in the forest where the undergrowth was thick, and a brook wound slowly in the valley. They were of many colors.
  (Những con chim hót trong rừng nơi những bụi rậm dày đặc, và có một dòng suối quanh co chảy chậm trong thung lũng. Chúng có nhiều màu sắc.)
  => Trong ví dụ trên, đại từ “they” ở quá xa danh từ “the birds” nên nó có thể chỉ về các danh từ khác trong câu.
 • Clear: The birds, which were of many colors, sang in the forest where the undergrowth was thick, and a brook wound slowly in the valley.

A Practical English Grammar for Vietnamese Learners
(Giáo sư Lê Tôn Hiến)
Dịch & chú giải: Chơn Linh

*Ảnh: Kevin Mueller

(Số lượt đọc: 50 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận