Prepositions

according to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

according to nghĩa là gì?

according to = on the authority of

theo như, căn cứ theo

Example:

According to the weatherman, we can expect cold weather this week.
Theo nhân viên khí tượng, chúng ta hy vọng tuần này trời lạnh.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 10 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận