Prepositions

ahead of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

ahead of nghĩa là gì?

ahead of = before, in front of

trước khi, phía trước

Example:

  1. You should have told us ahead of time that you were coming.
    Đáng lẽ anh nên báo chúng tôi trước thời gian anh đến.
  2. That car’s going too slowly, why don’t you try to get ahead of him?
    Xe kia chạy quá chậm. Sao anh không vượt lên phía trước đi?

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 39 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận