Prepositions

all over again là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

all over again nghĩa là gì?
all over again = again from beginning

lại từ đầu

Example:

I tore up the letter and wrote it all over again.
Tôi xé lá thư viết lại từ đầu.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Álvaro Serrano

(Số lượt đọc: 34 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận