Prepositions

along with là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

along with nghĩa là gì?

along with = together with

cùng với

Example:

We have to take physical education along with all the academic courses.
Chúng tôi phải học thể dục cùng với tất cả các môn học khác.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 27 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận