Prepositions

apart from là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

apart from nghĩa là gì?

apart from = separate from

khác biệt với, tách rời khỏi

Example:

The new house stands apart from all the other houses in street because of its size and style.
Căn nhà ấy khác biệt với các căn nhà khác trong khu phố về kích thước và kiểu nhà.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 30 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận