Prepositions

as against là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

as against nghĩa là gì?

as against = in contrast with

khác hẳn với

Example:

As against all members of his family, he is loved by all of his neighbors.
Khác hẳn với mọi người trong gia đình, anh ta được tất cả hàng xóm thương mến.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 50 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận