Prepositions

at all cost là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at all cost nghĩa là gì?
at all cost = in spite of anything

bằng mọi giá

Example:

They made efforts to win the battle at all cost.
Họ nỗ lực để thắng trận bằng mọi giá.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Sven Kucinic

(Số lượt đọc: 13 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận