Prepositions

at any rate là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at any rate nghĩa là gì?
at any rate = in any event

dù sao đi nữa

Example:

Don’t be so strict over him; at any rate he is your son.
Đừng quá nghiêm khắc với hắn, dù sao đi nữa hắn cũng là con anh.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Sebastián León Prado

(Số lượt đọc: 9 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận