Prepositions

at ease là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at ease nghĩa là gì?
at ease = relaxed

tự nhiên, thoải mái

Example:

Ginny is so timid; she never feels at ease in company.
Ginny thật là nhút nhát; cô không bao giờ cảm thấy tự nhiên trước đám đông.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Priscilla Du Preez

(Số lượt đọc: 40 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận