Prepositions

at first sight là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at first sight nghĩa là gì?
at first sight = when first seen

mới nhìn, thoạt tiên

Example:

At first sight she appears to be Japanese, but she’s Vietnamese by birth.
Mới nhìn, cô ta có vẻ như người Nhật, nhưng cô ta là người gốc Việt.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Hisu lee

(Số lượt đọc: 25 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận