Prepositions

at full length là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at full length nghĩa là gì?
at full length = with body stretched out

trải dài, trải rộng, duỗi ra

Example:

After hours’ working hard, he lies at full length on the grass.
Sau nhiều giờ làm việc cực nhọc, hắn nằm sóng soài trên cỏ.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Meg

(Số lượt đọc: 62 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận