Prepositions

at heart là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at heart nghĩa là gì?
at heart = essentially, basically

đúng ra, căn bản là

Example:

Bob is a kind man at heart but his loose tongue sometimes makes people dislike him.
Bo đúng ra là người tốt những đôi khi không giữ gìn lời nói khiến người ta ghét.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: alise storsul

(Số lượt đọc: 185 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận