Prepositions

at home in là gì? at home with là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at home in, at home with: familiar with

quen thuộc với, rành về

ExampleHe is quite at home in business management.
Ông ấy rất rành về quản trị doanh nghiệp.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 227 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận