Prepositions

at large là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at large nghĩa là gì?
at large = with details, free

vào chi tiết, tự do, tại đào (đang trốn trong khi bị coi là có tội), trốn

Example:

  1. The criminal is still at large now.
    Thủ phạm hiện nay vẫn còn tại đào.
  2. Let’s try to reach a resolution by discussing at large.
    Chúng ta cố gắng đạt tới một quyết định bằng cách thảo luận mọi chi tiết.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Imad92 Asad

(Số lượt đọc: 96 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận