Prepositions

at random là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at random nghĩa là gì?
at random = without purpose

bừa bãi, không mục đích

Example:

Those who fire at random in this area will be put in jail.
Những ai nổ súng bừa bãi trong khu vực này sẽ bị bỏ tù.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Max Kleinen

(Số lượt đọc: 103 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận