Prepositions

at sight là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at sight nghĩa là gì?
at sight as soon as something or somebody is seen

ngay khi thấy, ngay lúc đọc

Example:

Being a career pianist, she can play this piece at sight in you wedding party.
Là nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, cô ta có thể nhìn bản nhạc mà chơi ngay tại tiệc cưới của bạn.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Clark Young

(Số lượt đọc: 32 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận