Prepositions

at the time of là gì? in the days of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at the time of, in the days of

vào thời

Example: There couldn’t be machine guns at the time of Napoleon.
Không thể nào có súng máy vào thời Napoleon.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 72 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận