Prepositions

at the top of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at the top of

…hết sức,… hết mức

ExampleHe shouted at the top of his voice.
Hắn hét lớn hết sức.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 749 lần, 2 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận