Prepositions

at variance with là gì? in opposition to là gì? in contrast to là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at variance with, in opposition to, in contrast to

trái ngược với, khác hẳn với, tương phản với

ExampleYour words are at variance with the facts.
Lời nói của anh không đi đôi với thực tế.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 183 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận