Prepositions

at will là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

at will nghĩa là gì?
at will = whenever or however one pleases

tùy thích

Example:

You’re never obliged. You can do anything at will.
Không ai ép buộc anh làm gì. Anh có thể làm bất cứ điều gì tùy thích.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Joshua Earle

(Số lượt đọc: 226 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận