Prepositions

back and forth là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

back and forth nghĩa là gì?

back and forth = backwards and forwards

tới lui

Example:

The heavy trunk swung back and forth as it was hoisted by the crane.
Thân cây nặng nề đu đưa tới lui khi xe cần trục kéo lên.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Ade Adebowale

(Số lượt đọc: 99 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận