Dịch thơ

Bản dịch tiếng Anh bài thơ “Tống biệt hành” (Thâm Tâm)

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bài thơ “Tống biệt hành” của Thâm Tâm được đăng trên báo Tiểu thuyết thứ bảy năm 1940, sau đó được tuyển chọn vào sách Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân.

Tống biệt hành
Farewell Escort / Seeing Someone Off

Đưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng…

We don’t cross the river with our loved ones,
Why do we hear waves crashing within?
The evening shadows lack a golden hue,
Yet there’s a sunset in our eyes within.
We bid farewell to one and only one,
From family and home, they must be gone,
With calm and poise, they take their leave,

– Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ,
Chí nhớn chưa về bàn tay không,
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

Traveler! Traveler! This road is small,
The wise never return to no man’s land,
So never speak of coming back at all!
For three years, mother won’t raise her hand!

*

Ta biết người buồn chiều hôm trước:
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.

I know you were sad last evening night:
Now summer’s end, lotus blooms in sight,
One sister, two sisters like lotus fair,
They comfort your tears, brother’s memory, right?

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay,
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…

I know you’re sad this morning so bright:
Autumn’s not here yet, so much light,
Your little sister with her blue eyes wide,
Wrap her handkerchief with love inside…

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.

Leaving? Yes, leaving indeed!
Mother sees it as a leaf in the breeze,
Sisters see it as a speck of dust,
Little sister sees it as a tipsy tease.

Bản dịch đề xuất của AI Monica
Hiệu đính: Tự học Anh ngữ

(Số lượt đọc: 87 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận