Prepositions

by accident là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by accident nghĩa là gì?
by accident = by chance, not on purpose

tình cờ

Example:

I saw that movie just by accident but I enjoyed it so much.
Tôi chỉ tình cờ xem phim ấy nhưng rất thích.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Felipe Bustillo

(Số lượt đọc: 136 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận