Prepositions

by all means là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by all means nghĩa là gì?
by all means = without any doubt, an emphatic YES

tất nhiên

Example:

When I asked George whether he would like to go fishing, he said, “Yes. Let’s go, by all means.”
Khi tôi hỏi George có thích đi câu cá không, hắn nói: “Tất nhiên là đi”.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Federico Giampieri

(Số lượt đọc: 181 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận