Prepositions

by and by là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by and by nghĩa là gì?

by and by = later on, after a while

sau đó, dần dần

Example:

By and by, he came to me and apologized.
Ngay sau đó, hắn tìm đến tôi xin lỗi.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Delia Giandeini

(Số lượt đọc: 20 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận