Prepositions

by heart là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by heart nghĩa là gì?
by heart = from memory

thuộc lòng, nhớ

Example:

I can recognize all my students but I still don’t know them all by heart.
Tôi có thể nhận ra tất cả các học sinh của tôi, nhưng vẫn chưa nhớ hết.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: DESIGNECOLOGIST

(Số lượt đọc: 150 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận