Prepositions

by means of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by means of

bằng cách, nhờ

ExampleHe recovered his health quickly by means of sea-air.
Ông ấy hồi phục sức khỏe rất nhanh nhờ khí biển.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 1.699 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận