Prepositions

by name là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by name nghĩa là gì?
by name = individually, only by hearsay

từng người, chỉ biết qua tên

Example:

It’s impossible that the lady hates me; I know her only by name.
Không thể nào mà người đàn bà ấy ghét tôi, tôi chỉ biết tên bà ta mà thôi.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Tim Mossholder

(Số lượt đọc: 107 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận