Prepositions

by reason of là gì? on account of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by reason of, on account of

vì, nhờ có

ExampleBy reason of his many years of experience in this field, he is the best man for the job.
Vì có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực đó, ông là người xứng đáng nhất để làm việc ấy.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 269 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận