Prepositions

by surprise là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by surprise nghĩa là gì?
by surprise = unexpectedly

ngạc nhiên, không ngờ

Example:

Their visit certainly took us by surprise last Sunday.
Chuyến viếng thăm của họ chắc chắn đã làm chúng tôi ngạc nhiên vào Chủ nhật tuần trước.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: Xavi Cabrera

(Số lượt đọc: 51 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận