Prepositions

by the by là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by the by nghĩa là gì?

by the by = by the way

à này

Example:

By the by, how is your new baby?
À này, cháu bé mới sanh thế nào?

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

*Ảnh: kaushal mishra

(Số lượt đọc: 52 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận