Prepositions

by the power of là gì? by force of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by the power of, by force of

bằng sức mạnh của

Example: The country was finally subdued by the power of arms.
Quốc gia ấy cuối cùng bị sức mạnh của vũ khí áp đảo.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 91 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận