Prepositions

by virtue of là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr

by virtue of, by the authority of

nhờ có tiếng, do ưu điểm

ExampleYou can persuae him by virture of your well-known wisdom.
Ông có khả năng thuyết phục hắn, nhờ ông có tiếng là khôn ngoan.

How to Master Most Common Constructions with Preposition
Giáo sư Lê Tôn Hiến

(Số lượt đọc: 329 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận