Grammar

Cách dùng rút gọn “Sounds like a plan”

Pinterest LinkedIn Tumblr

Khi làm việc trong những công ty nước ngoài, bạn có thể nghe người bản xứ sử dụng cách nói rút gọn: “Sounds like a plan”.

Thay vì sử dụng câu hoàn chỉnh “It sounds like a plan” hay “This sounds like a plan”, cách diễn đạt ngắn gọn “Sounds like a plan” thường được sử dụng hơn, đặc biệt là khi nó có liên quan tới năm giác quan (thị giác, thính giác, vị giác, khướu giác và cảm giác).

Ví dụ, bạn có thể đi bộ ngoài đường vào một ngày trời lạnh tháng Chín và nói, “Feels like winter”. Bạn có thể đi vào văn phòng lúc 9 giờ sáng trong một ngày làm việc nhưng chẳng thấy ai, lúc đó bạn có thể nói, “Looks like a weekend”. Nếu có ai đó vừa mới hút thuốc, bạn có thể nói, “Smells like a fire in here”. Nếu bạn thích một món ăn trong nhà hàng, bạn có thể nói, “Tastes like my mother’s cooking”.

Theo Natalie Gast
Chơn Linh dịch

*Ảnh: Glenn Carstens-Peters

(Số lượt đọc: 21 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Tự học Anh ngữ là một dự án chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm học tiếng Anh miễn phí dành cho những ai muốn tự học tiếng Anh tại nhà.

Bình luận