Grammar

Cấu trúc song song (parallel structure) trong tiếng Anh

Pinterest LinkedIn Tumblr

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cấu trúc song song (parallel structure) là câu có chứa hai hoặc nhiều thành phần, hoặc mệnh đề có cấu trúc ngữ pháp giống nhau. 

Cấu trúc song song có tác dụng giúp người viết tránh những lỗi ngữ pháp không đáng có và tạo cảm giác cân bằng trong bài viết. Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc song song ở vị trí chủ từ, vị ngữ hay tân ngữ. 

Ví dụ: 

 • Mowing the lawn, trimming the shrubs, and edging the sidewalk took her two hours to complete. (Vị trí chủ từ) 
 • The writer interviewed two subject matter experts, edited four drafts, and composed two press releases. (Vị trí vị ngữ) 
 • On Saturdays they may visit the open-air market, the docks, or the park. (Vị trí tân ngữ) 

Cấu trúc song song được dùng khi các thành phần trong một chuỗi có mức độ quan trọng ngang nhau. Các thành phần này thường nối với nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy cùng với liên từ and hoặc or

Đồng đẳng về loại từ 

Ở cấp độ từ, một danh từ nên đi cùng với danh từ, một tính từ nên được nhóm với những tính từ khác, v.v… 

Ví dụ:  The company is looking for a candidate who is friendly, organized, meticulous, and is going to arrive at work on time. (Câu sai) 

Trong câu ví dụ trên, người viết liệt kê các tố chất cần có của một ứng viên phù hợp bằng các tính từ (friendly, organized, meticulous), nhưng lại kết thúc bằng một mệnh đề. Điều này gây nên sự mất cân bằng trong cấu trúc câu, mặc dù về ngữ nghĩa không sai nhưng lại tạo cảm giác lộn xộn và khó hiểu.

Sửa lại: The company is looking for a candidate who is friendly, organized, meticulous, and punctual.  

Khi liệt kê một loạt các động từ, chúng ta không được trộn lẫn các forms (dạng) của động từ. 

Ví dụ: When I walk the dog, I like to listen to music and talking to friends on the phone. (Câu sai) 

Ở ví dụ này, người viết đã sử dụng hai thể của động từ khác nhau (to listentalking) dẫn đến lỗi sai về cấu trúc song song. 

Sửa lại: When I walk the dog, I like listening to music and talking to friends on the phone. 

Cấu trúc song song trong câu so sánh 

Trong câu so sánh, hai thành phần được so sánh phải có cấu trúc song song. Vì nếu không cùng loại về thành phần ngữ pháp, chúng ta có thể dễ tạo sự nhầm lẫn về những gì đang được so sánh. 

Phép so sánh thường sử dụng các từ là than hoặc as và 2 vế mỗi bên của câu so sánh phải đồng đẳng với nhau. 

Ví dụ: Swimming in the ocean is much tougher than a pool. (Câu sai) 

Ở ví dụ trên, vế trước được so sánh không cân bằng với vế sau. Người viết đang so sánh một hành động (swimming) với một danh từ (a pool). 

Sửa lại: Swimming in the ocean is much tougher than swimming in a pool. (Câu đúng)

Cấu trúc song song trong câu sử dụng liên từ tương quan 

Liên từ tương quan (correlative conjunction) là những cặp từ có chức năng nối hai đơn vị giống nhau về bản chất trong câu. Một số liên từ tương quan phổ biến trong tiếng Anh: 

 • either….or 
 • not only…but also 
 • neither…nor
 • whether…or
 • rather…than
 • both…and

Các vế trong câu sử dụng liên từ tương quan cần phải cùng một cấu trúc ngữ pháp để tạo ra một câu có cấu trúc song song. 

Ví dụ: It was both a long movie and poorly written. (Câu sai)

Ở câu ví dụ này hai từ được liệt kê trong câu không phải là noun phrases có cùng bản chất. Để sửa lại lỗi sai, chúng ta có thể loại bỏ những từ không cần thiết, hoặc sắp xếp lại vị trí các từ. 

Sửa lại: The movie was both long and poorly written. 

Nguồn tham khảo bài viết:

 • scribbr
 • writingcenter
 • iep.edu

(Số lượt đọc: 320 lần, 1 lượt đọc hôm nay)

Bình luận